Kategorie

Producenci

Nowe produkty

Promocje

Skontaktuj się z nami

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest MPG Mateusz Gruszka, Jolanta Gruszka Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Osińska 6a, 44-240 Żory zwany dalej „Administratorem”.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@royalparts.pl.
U Administratora nie został powołany Inspektor Ochrony Danych.

Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych osobowych:

 • imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres rozliczeniowy, adres wysyłkowy

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą w celu przeprowadzenia w/w czynności.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu www.royalparts.pl (zwanym dalej „Sklepem”) w tym dokonywania w nim transakcji
 • zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację
 • obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy)
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

 • monitorowanie Państwa aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Państwa aktywnością w Sklepie
 • dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Sklepu na podstawie Państwa aktywności w Sklepie
 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną
 • obsługa Państwa próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych

Jeśli się na to Państwo zgodzą, przetwarzamy także Państwa dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem i/lub pozyskiwania informacji i materiałów, o których mowa powyżej.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Odbiorcami danych osobowych będą:

 • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi Sklepu oraz systemów komputerowych gromadzących zebrane od Państwa dane
 • podmioty świadczące usługi dostawy produktów wysyłanych do Państwa pocztą kurierską
 • podmioty świadczące usługi płatności on-line

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: sklep@royalparts.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: MPG Mateusz Gruszka, Jolanta Gruszka Spółka Jawna ul. Osińska 6a, 44-240 Żory .

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.